ELFQUEST
FORUM ARCHIVE     ABOUT EQ     READ ONLINE     SHOP    
ABOUT     READ     SHOP    

Zebula77

Ok, kom til å tenke på en ting: hvor er vi alle fra i Norge?

Jeg og Livie The Lurker er fra Mo i Rana, Arfurido og Kotori er fra Trondheim, Skywise er fra lenger nord (hvor var det igjen?) og, ja...vet ikke mer.

Anyone else?